Heart 2016

Grid / Stream
 1. Fabiana Kaftan
  $742.00 (SAR 2782.50) $371.00 (SAR 1391.25)
  Fabiana Kaftan
 2. Ariana Kaftan
  $768.00 (SAR 2880.00) $384.00 (SAR 1440.00)
  Ariana Kaftan
 3. Paulina Kaftan
  $763.00 (SAR 2861.25) $381.50 (SAR 1430.63)
  V-cut open back
 4. Adriana Kaftan
  $910.00 (SAR 3412.50) $455.00 (SAR 1706.25)
  Belt sold separately
 5. Frida Top
  $254.00 (SAR 952.50) $127.00 (SAR 476.25)
  V-cut open back
 6. Valentina Skirt
  $928.00 (SAR 3480.00) $464.00 (SAR 1740.00)
  Dresses size 4 US to size 8 US
 7. Bonita Top
  $336.00 (SAR 1260.00) $168.00 (SAR 630.00)
  V-cut open back
 8. Catalina Skirt
  $264.00 (SAR 990.00) $132.00 (SAR 495.00)
  Dresses size 4 US to size 8 US
 9. Paulina Top
  $227.00 (SAR 851.25) $113.50 (SAR 425.63)
  V-cut open back
 10. Josefina Skirt
  $630.00 (SAR 2362.50) $315.00 (SAR 1181.25)
  Dresses size 4 US to size 8 US
 11. Chiquita Elastic Belt
  $120.00 (SAR 450.00)
  Dresses size 4 US to size 8 US